عکس نوشته آهنگ مدیونم به تو از مهدی جهانی برای پروفایل

عکس نوشته عاشقانه عجب حال خوشی دارم با تو

زیر بارون خیس میشم با تو عجب حال خوشی دارم با تو

منم دیوونه ی آرامشت به من میگی تو آروم حرفاتو