عکس نوشته آهنگ متصل از محسن چاوشی با شعر مولانا : متصل است او، معتدل است او…

عکس نوشته متصل است او، معتدل است او