عکس نوشته استقلال برای پروفایل

عکس نوشته باشگاه استقلال ما چقد خوبیم

ما چقد خوبیم

---

میخوام بگم دیوونتم

من نمیگم دلم میگه

بزار بگم دوستت دارم

یا تو یا هیچ تیم دیگه