عکس نوشته آهنگ غمگین بند ناف تا خط صاف از یاس برای پروفایل

پس میگیرم حقمو  بعد میمیرم

صد بارم بشکنم گچ میگیرم

من درگیره باید و نباید شدم

آدمارو خواستم رعایت کنم…

حل شده بودم توو طبیعت دورم

حالا برمیگردم به حقیقت خودم!