من معجزه را فردی می‌نامم

که می‌شود ؛ در آغوشش

عالم و آدم را از یاد برد

عکس نوشته عاشقانه من معجزه را فردی می نامم برای پروفایل

(المیرا دهنوی)