عکس نوشته آهنگ بعد تو از محسن یگانه برای پروفایل

عکس نوشته غمگین تموم آدما رو بعد تو بخشیدم

تموم آدما رو بعد تو بخشیدم

همه رو بخشیدم، اما تو رو نه…

دلیلِ دردامو بعدِ تو فهمیدم

همه رو فهمیدم، اما تو رو نه…