عکس نوشته عاشقانه با هم که قدم می‌زنیم برای پروفایل

با هم که قدم می‌زنیم

حسودی‌اش می‌شود آفتاب

نه که هیچ‌گاه

قدم نزده است با ماه!


(رضا کاظمی)