عکس نوشته غمگین آهنگ آهای خبردار همایون شجریان برای پروفایل

پاییز اومده، پاییز اومده، پی نامردی…

---

توی کوچه‌ ها ، یه نسیم رفته

پیِ ولگردی

توی باغچه ‌ها ، پاییز اومده

پی نامردی…

توی آسمون ، ماهُ دق میده

ماهُ دق میده ، دردِ بی دردی

پاییز اومده ، پاییز اومده

پی نامردی…

یه نسیم رفته پی ولگردی…