عکس نوشته آهنگ خاطرات تو سیروان خسروی برای پروفایل

عکس نوشته غمگین برگای زرد منو یاد تو میندازن چه زود رسید پاییز بازم

برگای زرد منو یاد تو میندازن

چه زود رسید پاییز بازم

اما اینبار تو مال من نیستی..