عکس نوشته آهنگ مسافر پاییزی از مهدی یراحی برای پروفایل

عکس نوشته غمگین برگرد تنم دوباره با عشق تو تب کرد

برگرد تنم دوباره با عشق تو تب کرد

بازم نبودنت حالمو بد کرد