عکس نوشته آهنگ مریض حالی از محسن چاوشی برای پروفایل

عکس نوشته غمگین مریض حالی ام خوش نیست نه خواب راحتی دارم

مریضحالی ام خوش نیست، نه خواب راحتی دارم، نه مایلم به بیداری

درون ما تفاوت هاست، تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری