عکس نوشته آهنگ عبور از محسن یگانه برای پروفایل

عکس نوشته غمگین وعده های رو هوا وعده های رو هوس

وعده های رو هوا وعده های رو هوس

از یه جا به بعد دل و باورای من شکست