عکس نوشته باشگاه پرسپولیس تا ابد هوادارتم

تا ابد هوادارتم
---
گر بخواهم نام تک تک را برم
عمر طولانی به گفتن میبرم
یک کلامم شد دگر حسن ختام
پرسپولیسی تا ابد والا مقام …