عکس نوشته عاشقانه من لایق بهترینم برای پروفایل

من لایق بهترینم

تو تعبیر بهترینم باش

(سیما امیرخانی)